Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

tmimata
ΤΜΗΜΑΤΑ

tmima isotitas

 

 

 

Το Τμήμα Ισότητας - Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ διοικείται από εξαμελή επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αντρών και γυναικών, η οποία διορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ.

Την επιτροπή αποτελούν ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος (όχι του ιδίου φύλου), ο Ταμίας και τρία μέλη.

Οι αποφάσεις της γίνονται εκτελεστέες μετά την έγκριση τους από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΕΟΚ.
Οι Σκοποί του Τμήματος Ισότητας - Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ είναι :

 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των Νόμων που αφορούν την Ισότητα και προβαίνει σε καταγγελίες στ' αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και φορείς ή σε Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες.
 • Εισηγείται μέτρα και εφαρμόζει προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων.
 • Παρέχει στους εργαζόμενους συμβουλές επί θεμάτων που αφορούν την Ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες και κάθε μορφής διάκριση.
 • Δέχεται και ερευνά παράπονα τα οποία προωθεί για επίλυση.
 • Εκδίδει και διανέμει ενημερωτικά έντυπα για θέματα Ισότητας, ίσης μεταχείρισης και μη διακρίσεων.
 • Διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση σε θέματα ισότητας και ίσης μεταχείρισης.
 • Εκπροσωπεί τα μέλη του σε διαπραγματεύσεις - συζητήσεις, συμβούλια, επιτροπές, σεμινάρια και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Ιδρύει και εποπτεύει την λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου.

Οι πόροι του Τμήματος Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ προέρχονται από συνεισφορά της Ομοσπονδίας και κρατικές χορηγίες, έσοδα από πώληση εκδόσεων του Τμήματος, άλλες εισφορές και δωρεές.

Το έμβλημα του Τμήματος Ισότητας - Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ είναι το διεθνές σήμα ισότητας στο περίγραμμα του οποίου αναφέρεται Τμήμα Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης της ΔΕΟΚ και εσωτερικά του κύκλου είναι γραμμένη η λέξη ΔΕΟΚ.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ;

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΣ;

 • Για άδεια μητρότητας και γονική άδεια
 • Απλές συμβουλές σε θέματα ισότητας και ισομισθίας
 • για την εργαζόμενη μητέρα και
 • για τον εργαζόμενο πατέρα
 • Από την 1/1/03 νέες Νομοθεσίες τέθηκαν σε ισχύ οι οποίες ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους άντρες και γυναίκες.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εναρμονιστικής μας πορείας στο κεφάλαιο "ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" έφτασε η ώρα για τους εργαζόμενους άντρες και γυναίκες να επωφεληθούν σε διάφορα θέματα από την ισχύ και εφαρμογή των Νόμων αυτών.

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 1. Την ίση μεταχείριση αντρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση
 2. Την ισομισθία
 3. Την οργάνωση του χρόνου εργασίας
 4. Την προστασία εργοδοτουμένων μερικής απασχόλησης και με εργασία ορισμένου χρόνου
 5. Την γονική άδεια και την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας
 6. Την μητρότητα
 7. Την σεξουαλική παρενόχληση
 8. Την κοινωνική προστασία

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ:

 • Απαγορεύεται η απόλυση σου από τον εργοδότη σου από την στιγμή που του γνωστοποιήσεις την εγκυμοσύνη σου με πιστοποιητικό ιατρού μέχρι και τρεις μήνες μετά το τέλος της άδειας μητρότητας σου. Σε περίπτωση απόλυσης σου το βάρος της ευθύνης για αιτιολόγηση της απόλυσης σου το έχει ο εργοδότης σου.
 • Αν εργάζεσαι τη νύχτα δικαιούσαι να μετακινηθείς σε αντίστοιχη θέση ημέρας. Αυτό ισχύει και κατά την διάρκεια του θηλασμού.
 • Απαγορεύεται η απασχόληση σου σε εργασίες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες για την υγιεινή εξέλιξη της εγκυμοσύνης σου. Έχεις το δικαίωμα να μετατεθείς σε άλλη μη επιβλαβή εργασία χωρίς μείωση των απολαβών σου.
 • Απαλλάσσεσαι από την εργασία σου για προγεννητικές εξετάσεις χωρίς απώλεια αποδοχών εφ'όσον προσκομίσεις σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και δώσεις έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη σου.

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ:

 • Δικαιούσαι άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων
 • Δύο εβδομάδες πριν τη αναμενόμενη ημέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 16 μετά τον τοκετό. Μειώνεται το ωράριο σου κατά μια ώρα για χρονικό διάστημα 9 μηνών από τον τοκετό για σκοπούς θηλασμού και των αυξημένων φροντίδων του παιδιού σου. Αυτό ισχύει και για θετούς γονείς από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας. Ο χρόνος της μιας ώρας θεωρείται και αμοίβεται ως χρόνος εργασίας.
 • Σε περίπτωση τοκετού δίδυμων παιδιών το επίδομα θα αυξάνεται κατά 4 εβδομάδες, σε περίπτωση τοκετού τρίδυμων παιδιών το επίδομα θα αυξάνεται κατά 8 εβδομάδες κ.ο.κ. Ο τροποιητικός Νόμος εφαρμόζεται από 02/12/2015.
 • Σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού παραχωρείται επίδομα για περίοδο 16 εβδομάδων.
 • Η άδεια μητρότητας σου δεν επηρεάζει την αρχαιότητα σου ή το δικαίωμα σου σε προαγωγή ή την επάνοδο σου στην εργασία την οποία ασκούσες πριν από την άδεια μητρότητας σου ή άλλη παρόμοιας φύσης εργασία με το ίδιο ύψος αποδοχών.

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ( ΜΗΤΕΡΑ Η’ ΠΑΤΕΡΑΣ ):

 • Από 1/1/03 δικαιούσαι γονική άδεια ( χωρίς απολαβές ) μέχρι 18 εβδομάδες μέχρι το παιδί σου να γίνει 8 χρονών με σκοπό την φροντίδα και ανατροφή των παιδιών σου. Ελάχιστη διάρκεια της άδειας για κάθε χρόνο είναι μια εβδομάδα και μέγιστη τέσσερις εβδομάδες. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη παίρνουν την γονική άδεια εκ περιτροπής.
 • Γονική άδεια δικαιούσαι αν έχεις συμπληρώσει συνεχή απασχόληση έξη μηνών στον ίδιο εργοδότη.
 • Δικαιούσαι άδεια για λόγους ανωτέρας βίας 7 μέρες τον χρόνο ( ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ) σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος των παιδιών σου, του συζύγου, γονέα, αδελφού, αδελφής, παππού ή γιαγιάς.

AΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γνωρίζεις ότι η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους δουλειάς απαγορεύεται και τιμωρείται όχι μόνο ο παρενοχλήσας αλλά και ο εργοδότης αν το επιτρέψει ή το ανεχθεί.

Γνωρίζεις ότι από 1/1/2003 ο ελάχιστος χρόνος για την ετήσια άδεια σου θα είναι 4 εβδομάδες;

Εσύ που εργάζεσαι με μερική απασχόληση, γνωρίζεις την ψήφιση νομοθεσίας για την προστασία σου; Θα έχεις αναλογικά τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και απαγορεύεται η διάκριση σε βάρος σου.

Εσύ που εργάζεσαι σ'εργασία ορισμένου χρόνου, γνωρίζεις ότι απαγορεύεται η διάκρισης σε βάρος σου και ότι ο εργοδότης σου οφείλει μετά από 30 μήνες συνολικής απασχόλησης να σε συμπεριλάβει στο μόνιμο προσωπικό του;
(περίοδος συνεχούς απασχόλησης που έλαβε χώρα πριν την 1/1/03 δεν θα λαμβάνεται υπόψη).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Και οι δυο σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις του, στην αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας, στην αμοιβαία υποχρέωση διατροφής και στη διατροφή των παιδιών τους. Η συνεισφορά αυτή γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματα τους και την περιούσια τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

Εάν η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί κατά την διάρκεια ή με προσδοκία τον γάμο, ο άλλος σύζυγος εφ' όσον συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας, με οιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση που ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί ή σε περίπτωση διάστασης, τότε δικαιούται να απαιτήσει το μέρος εκείνο της αύξησης που προέρχεται από την δική του συμβολή.

Η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο: ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μικρότερη ή μεγαλύτερη συνεισφορά.

Στην αύξηση της περιουσίας δεν υπολογίζεται ότι απέκτησαν οι σύζυγοι από:

 1. Δωρεά
 2. Κληρονομιά
 3. Κληροδοσία
 4. Χαριστική αιτία

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του, την εκπροσώπηση του στις περιουσιακές και προσωπικές του σχέσεις. Η Γονική Μέριμνα αποτελεί καθήκον και δικαίωμα και των δύο γονέων η οποία ασκείται από κοινού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η επιμέλεια περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση, την εκπαίδευση, τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του τέκνου. Κάθε απόφαση των γονιών σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού. Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Σε περίπτωση διάστασης ή διατροφή του τέκνου προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους και τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων.